ELAZIĞ AĞIN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020-2021 Ücretli Usta Öğretici Başvuruları başlamıştır

2020-2021 Ücretli Usta Öğretici Başvuruları başlamıştır   Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce  2020-2021 eğitim öğretim yılında açılacak olan Mesleki ve Genel Kurslarda ders ücreti karşılığı Usta Öğretici görevlendirilecektir. Ücretli Usta Öğretici olarak görev almak isteyenlerin ( Aşağıdaki şartları taşımak koşuluyla) 01 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında müracaatlar kabul edilecektir.Başvuru formu diğer evraklar hazırlanarak Ağın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru evrakları eksik olan Usta Öğreticilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.   ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR:   a)        Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak. b)        Türk vatandaşı olmak. c)        18 yaşını doldurmuş olmak. ç)        Kamu haklarından mahrum bulunmamak. d)        26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. e)        Askerlikle ilişiği bulunmamak.  f)        Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.   MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 1.      T.C Kimlik Fotokopisi 2.      En Son Mezun Olduğu Okula Ait Diploma Fotokopisi (Aslı gibi onaylı) 3.      Formasyon Belgesi ya da Usta Öğretici Oryantasyon Kurs Bitirme Belgesi (Aslı gibi onaylı) 4.      Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri (Aslı gibi onaylı) 5.      Adli Sicil Kaydı (Son 6 ay içinde alınmış ) 6.      Ücretli Usta Öğretici Başvuru Formu 7.      Sağlık Durumu Beyan Formu 8.      Askerlikle İlişkisinin Olmadığına Dair Belge 9.         S.G.K Uzun Vadeli Hizmet Dökümü ve İşyeri Unvan Listesi ( Daha önce resmi ve özel eğitim kurumlarında branşında eğiticilik yapmış usta öğretici adayları için )    USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU       ALANINDA EĞİTİM ( Bu Bölümden sadece biri değerlendirilecektir. ) Doktora 60 Tezli Yüksek Lisans 45 Lisans+Pedagojik Formasyon/Tezsiz Yüksek Lisans 35 Lisans 30 Ön Lisans 20 Ustalık Belgesi/Meslek Lisesi Diploması/4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi 10 ALANINDA EĞİTİM PUANI TOPLAMI 60 ALANINDA HİZMET/İŞ DENEYİMİ Her yıl için 1 Puan ( yıl 180 iş günü üzerinden hesaplanır )   HİZMET/İŞ DENEYİMİ PUANI TOPLAMI 25 EK PUAN Usta Öğreticilik Belgesi 5 Uluslararası Yarışma ilk 3 derece ( en fazla 1 adet ) 4 Resmi Ulusal Yarışma ilk 3 derece (en fazla 1 adet ) 3 Üstün Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet ) 2 Başarı Belgesi ( en fazla 1 adet ) 1 EK PUAN TOPLAMI 15   TOPLAM PUAN     100   Başvuru evrakları; Yarım Kapak Telli Dosya içerisinde ve her bir belge ayrı  poşet dosya içerisinde,  yukarıdaki sıraya göre düzenlenerek teslim edilecektir. Yukarıda belirtilen gerekli  belgelerden eksik belge getirenlerin ve süresi içerisinde başvuru yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecek ve  görevlendirme yapılmayacaktır.    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR ŞUNLARDIR:   a)      Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunagöre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir. b)      Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır. c)      Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılacaktır. ç)      Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreylegörevlendirme yapılmayacaktır. d)     Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilme yapılamayacaktır. e)     Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır.     Başvuru takvimini indirmek için TIKLAYINIZ   Usta Öğretici Başvuru Formunu indirmek için  TIKLAYINIZ   Sağlık Durumu Beyan Formu İçin  TIKLAYINIZ  
2020-2021 Ücretli Usta Öğretici Başvuruları başlamıştır

Uçkunkaya Cad. No. 1/A Ağın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ağın/Elazığ - 0424 551 2016

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.